hren

Fortius Inter Partes d.o.o. za posredovanje u osiguranju

O nama

Društvo FORTIUS d.o.o. je postao FORTIUS INTER PARTES d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju.
U rujnu 2017 godine promijenili smo naziv tvrtke dok su poslovna adresa, OIB i IBAN ostali nepromijenjeni.

Društvo FORTIUS INTER PARTES d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju osnovano je 2003 godine.

Poslujemo u skladu sa odredbama Zakona o osiguranju te smo registrirani za obavljanje poslova posredovanja u svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja i reosiguranja, odnosno djelatnosti pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoći pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Surađujemo sa osigurateljima i reosigurateljima koji posjeduju visoki rejting na europskom i svjetskom tržištu osiguranja i reosiguranja.

Naša profesionalnost i kvaliteta prepoznata je i na međunarodnoj razini te surađujemo sa najvećim svjetskim brokerima u osiguranju, a kako bi našim klijentima mogli pružiti globalna osigurateljna rješenja uvažavajući sve specifičnosti lokalnog poslovanja.

U Bosni i Hercegovini smo prisutni od 2008 godine te poslujemo preko tvrtke FORTIUS BH d.o.o..

Sa 9.10.2018 smo direktno prisutni i na slovenskom tržištu preko tvrtke FORTIUS INTER PARTES d.o.o., Slovenija.

Našim znanjem i višegodišnjim iskustvom u poslovima osiguranja i reosiguranja sigurni smo da možemo odgovoriti na svaki vaš zahtjev te vam pružiti kvalitetnu uslugu na razini na koju ste navikli u vašem poslovnom okruženju.

Stojimo na raspolaganju za sve vaše upite.

Obratite nam se sa povjerenjem!